ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja såväl enskilda personer som organisationer inom något av de områden som definieras nedan. Forskning/utveckling inom handelns hela värdekedja Hållbarhets- och miljöprojekt Sjuk- och hälsovård Samhällsutveckling Idrott, kultur och välgörande ändamål Inom Skaraborg i Västra Götalands län gäller utöver ovan någon av nedan områden: Affärsverksamhet och entreprenörskap Föreningslivet avseende idrott, kultur och andra ideella verksamheter Verksamheter inom skog och lantbruk Utbildning och forskning Hållbarhet/miljö Välgörande ändamål (behövande familjer/individer) samt organisationer som bedriver välgörenhet Ungdomsverksamhet i form av utbildning, sysselsättning och integration i samhället Bevarande av kulturarvet i Skaraborg i Västra Götalands län (exempelvis kulturellt, socialt och genom entreprenörskap) Ingen del av kapitalet får delas ut innan Stiftelsens kapital uppnått 50 MSEK i bokfört värde. Tillgängligt belopp för utdelning till destinatärer baseras på föregående års nettoavkastning. Med nettoavkastning menas ränta och utdelning samt återstoden av realiserade kapitalvinster efter att 75 % av kapitalvinsten har lagts till stiftelsens kapital och efter täckande av förvaltningskostnader. Den årliga nettoavkastningen och därmed storleken på de medel som kan delas ut bestäms i samband med att årsredovisningen fastställs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen JULA Foundation
Organisationsnummer:802482-1301
Adress:
 • Box 363
 • 532 24 Skara
Telefonnummer:0511-24600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS