ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja judisk kultur i Sverige. Stiftelsen ska tillgodose de angivna ändamålen genom att i första hand utge anslag och bidrag till Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, org.nr 802459-0195, /./ och i andra hand utge anslag och bidrag till andra organisationer, institutioner eller särskilda projekt, också till fysisk person, som har eller kan förväntas verka för stiftelsens ändamål. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses med avkastningen på stiftelsens kapital. Som avkastning anses inte bara löpande avkastning såsom ränta och utdelning utan även realiserade realisationsvinster. För särskilt angelägna satsningar kan även del av stiftelsens kapital ianspråktas efter styrelsens föregående omsorgsfulla prövning, dock ska stiftelsen alltid varaktigt som eget bundet kapital har minst värden om SEK 500 000.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Judisk kultur i Sverige
Organisationsnummer:802482-0048
Adress:
  • Jakobsgatan 27c, 4 tr
  • 111 52 Stockholm
Telefonnummer:070-597 88 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS