ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall årligen till vederbörande kyrkogårdsförvaltning överlämnas ett fullt tillräckligt belopp för ett gott och värdigt underhåll av min och mina två morbröders gravplatser på Ås kyrkogård. Sedan därefter nödvändiga utgifter för fondens förvaltning samt framtida och självständiga bestånd betalts skall det årliga överskottet fördelas enligt följande.
a) 3/10 delar skall tillfalla och lika fördelas mellan Reftele, Ås och Kållerstads kyrkor att användas för kyrkornas inre underhåll och prydande.
b) 3/10 delar skall tillfalla och lika fördelas mellan Reftele, Ås och Kållerstads hembygdsföreningar att användas för släktforskning och övrig verksamhet som hembygdsföreningen styrelse beslutar om.
c. 4/10 delar skall efter godkännande av fondens styrelse användas till förbättringsarbeten inom såväl jord och skogsbruk å mitt nu ägandes lantbruk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Johanssons donation
Organisationsnummer:802479-1736
Adress:
  • Björn Martinsson
  • Sunnaryd Lövhagen 1
  • 333 73 Bredaryd
Telefonnummer:0371-20830
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS