ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamålet är att den för utdelning disponbila avkastningen används enligt beslut av utbildningsnämnden till
förmån för eleverna i kommunen, företrädesvis för
– belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
– belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid sko lan eller åt
gymnastik eller idrott,
– stipendium för fortsatt utbildning,
– studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt
ändamål samt
– Förvärv av material eller andra saker.
– Belöning åt en pojke och en flicka i årskurs 9 vid Spångholmsskolan som visat god kamratanda
– till elev som förstått att arbeta för ett bättre arbetsklimat mellan personal och elever. Eleven skall aktivt ha
deltagit i elevrådsarbetet på sin skola. Eleven skall genom sitt engagemang ha fått förståelse för att det i
samhällslivet inte enbart finns rättigheter utan även skyldigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skolstiftelsen
Organisationsnummer:802479-2627
Adress:
  • Svedala kommun
  • 233 80 Svedala
Telefonnummer:040-626 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS