ÄNDAMÅL

Sedan av fondens årliga avkastning minst 10 procent lagts till kapitalet, skall resterande avkastning användas för främjande av biokemisk forskning, särskilt angående överkänslighetens, virussjukdomarnas och ärftlighetens biokemi.

Tillgängliga medel utdelas som stipendier till yngre, ännu obefordrade forskare (inbegripet docenter), som arbetar inom nämnda forskningsområden. Medlen utdelas, efter ansökan av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på förslag av institution för organisk kemi och biokemi.

En mindre del av avkastningen må dock, om skäl därtill äro, ställas till ifrågavarande institutions förfogande för angivna forskningsändamål enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av fakulteten efter förslag av institutionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jan-Artur Ekströms minnesfond
Organisationsnummer:802006-5945
Adress:
  • Ekonomiavd/Sveaplan
  • Stockholms universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS