ÄNDAMÅL

Kapitalet skall årligen ökas med en femtedel av hvarje års ränta; att öfrige fyra femtedelar af hvarje års inkomst skall användas i första rummet till löner vid den juridiska undervisningen och, ifall under tidens lopp fondens tillgångar så medgifva, först då till aflöningar för undervisning i andra läroämnen, enligt styrelsens bepröfvande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J.W. Smitts stiftelse
Organisationsnummer:802402-9681
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS