ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun. Utdelningen skall ske en gång per år och omfatta minst ett och högst fyra stipendier. Stipendiet skall uppgå till lägst 10 000 kr. Stipendiet/stipendierna skall tillsammans uppgå till minst 80 % av stiftelsekapitalets nettoavkastning. Utdelning kan endast ske från stiftelsekapitalets nettoavkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Iris Johansson
Organisationsnummer:894003-6976
Adress:
  • Bjurholms kommun
  • 916 81 Bjurholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:452 272 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS