ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja:

– omsorg om barn och ungdom, exempelvis genom hjälp och stöd till utbildning eller yrkesförsörjning eller genom annat som kan anses främja omsorgen om barn och ungdom
– entreprenörskap
– vetenskaplig medicinsk forskning
– humanitär- och social hjälpverksamhet samt sjukvård till människor i fattigdom eller nöd vid exempelvis katastrofer eller väpnade konflikter
-kultur, främst inom musikområdet.

Stiftelsen får även främja andra närliggande ändamål.

Styrelsen äger bestämma i vilka proportioner stiftelsens särskilda ändamål ska tillgodoses. Stiftelsen ska verka för sina ändamål genom att dela ut medel eller på annat sätt främja ändamålen. Stiftelsen får främja de ovan angivna ändamålen genom ekonomiskt stöd till annan organisation men får även främja ändamålen genom egen verksamhet eller genom att ge ekonomiskt eller annat stöd till enskilda personer eller grupper av personer som arbetar med främjande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Irinarchos Foundation
Organisationsnummer:802482-3968
Adress:
  • Nearchos Irinarchos
  • Vikavägen 9
  • 167 71 Bromma
Telefonnummer:070-730 00 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS