ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att i första hand främja arbete och välstånd för i Mariefred födda och /eller uppvuxna personer och deras familjer och i andra hand de släkter eller släktled som helt eller delvis härstammar från orten. Stiftelsen skall till förtjänta personer i främjandekretsen utdela gåvor, bidrag och stipendier för studier, resor, forskning samt grundande av näringsverksamhet på orten, ekonomiskt stödja gamla och sjuka, stödja barn och vuxna i krissituationer, subventionera boende och uppehälle för mindre bemedlade, upplåta egendom till nyttjande för behövande samt i övrigt på varjehanda vis stödja och hjälpa främjandekretsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fondo
Organisationsnummer:802018-1841
Adress:
  • Jurist & Egendomskontoret
  • Box 38146
  • 10064 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-6962902
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS