ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela den årliga avkastningen enligt följande:a) Hälften skall tillfalla hjälpbehövande gamla och sjuka som vistas på något av äldreboendena Dalbygården, Finnskogahemmet och Klarastrand, företrädesvis till personer från Dalby församling.Medel skall även användas för träffar med dementa.Medel skall också kunna tillfalla hjälpbehövande gamla och sjuka som kvarbor i sina hem.b) Hälften skall tillfalla ovannämnda äldreboenden att användas på lämpligt sätt för att främja alla boendes trivsel.Medel som ej ianspråktages enligt ovan för ändamål a) respektive b) skall läggas till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Inga-Maja och Anna-Gerd Larssons minnesfond
Organisationsnummer:802480-4091
Adress:
  • Torsby kommun, 2. Ekonomienheten
  • 685 80 TORSBY
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 980 006 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS