ÄNDAMÅL

Den tillgängliga avkastningen uppdelas i två eller flera penningspremier till kvinnliga elever vid Gävle allmänna läroverk. Dessa elever bör ha visat stort intresse och utmärkt skicklighet i gymnastik och idrott. Läroverkets idrottsförening för flickor skall i samråd med läroverkets gymnastiklärarinna utse de kvinnliga elever, som skall tilldelas premier. För premiets utdelande fordras kollegiets godkännande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Idrottsföreningen för flickors premiefond
Organisationsnummer:885000-8932
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 039 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS