ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsens egendom skall användas i främsta rummet till täckande av testamentstagarens förvaltningskostnader intill ett belopp motsvarande 2 basbelopp för år och återstoden till understöd åt frimurareföreningens behövande ledamöter och deras familjer samt i övrigt till välgörande och allmännyttiga ändamål inom Bollnäs församling, dock ej till lindring av kummunalskatteuppbörden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingeborg och Otto Larzons Donationsfond
Organisationsnummer:886500-0734
Adress:
  • Östra Stationsgatan 15
  • 821 42 BOLLNÄS
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 363 335 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS