ÄNDAMÅL

Stiftelsen bildas med syftet att sprida kunskap om samt engagemang för idéer, forskning och verktyg avseende effektiva sätt att bidra till en bättre värld och verka för att resurser som syftar till att göra gott används så effektivt som möjligt.

Stiftelsens ändamål är att främja och tillhandahålla utbildning, bedriva forskning och främja vetenskaplig forskning inom filantropi och socialt entreprenörskap, för allmänheten tillgängliggöra information och resultat från Stiftelsens verksamhet samt utge understöd till individer och organisationer vars verksamhet främjar Stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan även utge stipendium för utbildning samt till belöning till organisation eller individ som i Stiftelsens anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, kulturell, miljövårdande, politisk och social natur.

Till främjande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga avkastningen i form av räntor och utdelningar efter avdrag för stiftelsens kostnader. Den del av den årliga avkastningen som inte delas ut ska fonderas och läggas till kapitalet. Den årliga avkastningen får delas ut under räkenskapsåret eller det därpå närmast följande året.

För medel Stiftelsen tillförs i form av gåvor och andra bidrag gäller att både det erhållna kapitalet som dess avkastning får användas till främjande av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Impact Academy
Organisationsnummer:802482-2317
Adress:
  • Sverker och Jeanette Skoglund
  • Ringvägen 55b
  • 181 51 LIDINGÖ
Telefonnummer:0766 29 32 39
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS