ÄNDAMÅL

Att understödja idrotten inom Göteborgs distrikts idrottsförbund genom beviljande av anslag till såväl förbundet som under förbundets hörande organisationer ävensom till andra sammanslutningar av ideell karaktär, vilka på sitt program ha till syfte att främja idrotten och dana en sund ungdom inom samhället. Av fondens årliga avkastning skall minst 1/10- liksom fonden tillförda bidrag och gåvor, som icke förbundits med vissa villkor eller särskild ändamålsbestämning – läggas till fondkapitalet, vilket icke må minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Idrottsfonden, Göteborg
Organisationsnummer:857200-7741
Adress:
  • Mejerigatan 1
  • 412 76 Göteborg
Telefonnummer:0706-522136
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS