ÄNDAMÅL

För vård och skötsel av: a) Hamiltonska graven på Björkviks gamla kyrkogård; b) Hamiltonska graven på Husabys kyrkogård; samt c) Hamiltonska gravkoret i Barsebäcks kyrka och gravplatsen på Barsebäcks kyrkogård, vid fall då Barsebäcks huvudgård icke längre ägs av någon tillhörande släkten Hamilton. Av avkastningen skall tio (10) procent årligen läggas till kapitalet. Övrig avkastning får disponeras för ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ian D Hamiltons Donationsfond
Organisationsnummer:802424-2276
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Telefonnummer:0706-651371
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS