ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är; 1 att med kläder eller möjligen läroböcker understödja barn inom Huskvarna skola, vilka äro i behov därav; 2 att lämna understöd åt fattiga, välartade barn, som med goda vitsord erhållit avgångsbetyg från Huskvarna skola, att i skola för övergångsåldern vidare utbilda sig i praktiskt syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Huskvarna skolbarns understödsfond
Organisationsnummer:802479-3203
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:36105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:196 089 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS