ÄNDAMÅL

Fondens disponibla avkastning får efter socialnämndens beslut användas för ändamål som anges i § 5 i stadgarna för Sundsvalls kommuns sociala fond. Utdrag ur Sundsvalls kommuns sociala fond stadgar, § 5: a) bidrag till enskilda personer för rekreationsverksamhet vilka av sociala eller medicinska skäl är i behov härav, b) bidrag till sjuka och behövande, c) bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hulda Boströms Minne
Organisationsnummer:889202-4558
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 694 025 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS