ÄNDAMÅL

Lämna understöd avsedda att företrädesvis inom Hallands län utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta eller att främja vetenskapliga, ideella eller kulturella ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C.A. Bergströms fond
Organisationsnummer:849400-0063
Adress:
  • Carl Bergström
  • Odinsplatsen 3 A 6 tr
  • 411 02 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-151124
E-post:carl.bergstrom@ekobrottsmyndigheten.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 581 087 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS