ÄNDAMÅL

Därvid förutsättes dels att 9/10 av räntan å kapitalet utdelas till vid lasarettet anställd läkare för forskning av hjärt- och kärlsjukdomar dels ock att 1/10 av ifrågavarande ränta tillföres sagda kapital, som i sin tur icke får röras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hulda Backmans fond
Organisationsnummer:802480-6336
Adress:
  • Landstinget Sörmland
  • 611 88 Nyköping
Telefonnummer:0155-245000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS