ÄNDAMÅL

Fondens syfte är att ge föreningen ekonomiska möjligheter att inbjuda föreläsare att inför medlemmarna hålla en Ilmari Rendahlföreläsning i oftalmiatriskt eller därtill knutet ämne. Av fondens avkastning skall, med avdrag för Läkaresällskapets förvaltningskostnader, 105 tillföras kaipalet, medan resten användes till föreläsningsverksamheten. Under året ej utnyttjad avkastning ackumuleras i avvaktan på kommande föreläsning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ilmari Rendahls fond
Organisationsnummer:802425-4719
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS