ÄNDAMÅL

2). Af räntan skall årligen en tiondedel (1/10) läggas till kapitalet. 3). Därefter skall af räntemedlen ett stipendium å etthundra (100) kronor af lärarekollegiet årligen tilldelas en behöfvande flitig och begåfvad lärjunge vid skolan. 4). Återstående räntemedel skola, därest de uppgå till minst ettusen (1,000) kronor, af styrelsen tilldelas en medellös, flitig och begåfvad lärjunge, som efter afgången från skolans 5:te eller 6:te klass – eller annan möjligen blifvande afgångsklass – vid annan högre läroanstalt fortsätter sina studier. [–] Stipendiet, som får uppgå till högst 1,500 kronor om året, utbetalas med hälften vid höstterminens början och med andra hälften vid vårterminens början.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond
Organisationsnummer:847000-3941
Adress:
  • Trelleborgs kommun
  • Algatan 13
  • 231 42 Trelleborg
Telefonnummer:0410-73 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:53 352 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS