ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja allmännyttigheter såsom idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning eller andra likvärdiga allmännyttiga ändamål. Stiftelsen kan lämna bidrag eller annat stöd efter ansökan enligt de regler som stiftelsens styrelse vid var tid fastställer eller på eget initiativ. Stiftare och Stiftelsens styrelseledamöter jämte deras familjemedlemmar får inte ta emot bidrag eller annat stöd från Stiftelsen. För främjande av Stiftelsens ändamål får såväl avkastning som reavinst användas samt efter fem år från Stiftelsens bildande får även kapitalet användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen HSA
Organisationsnummer:802482-0667
Adress:
  • Carl Douglas
  • Rydboholms Gård
  • 184 94 Åkersberga
Telefonnummer:08-544 924 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS