ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att främja kyrkligt arbete bland barn och ungdom, särskilt med tanke på undervisning, vård och fostran. Vid beslut om ianspråktagande av avkastning skall hänsyn tagas till de ursprungliga donationernas bestämmelser i den utsträckning det är lämpligt. Fondens avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hosjö församlings samfond för barn- och ungdomsverksamhet
Organisationsnummer:883202-6432
Adress:
  • Falu pastorat
  • Kristinegatan 11
  • 791 71 FALUN
Telefonnummer:023-70 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:486 880 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS