ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att främja förutsättningarna för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Holms nuvarande församling (2016) Sundsvalls kommun. Tillsammans med församlingens innevånares engagemang i sin hembygd ska stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd. Verksamhetsföremålet uppfylls genom att stiftelsen ska stötta genomförande av projekt, aktiviteter eller investeringar inom ramen för nedanstående verksamhetsområden i Holm. Stiftelsen ska verka för att bevara och skapa: – Service och kommunikation – Trygghet och krishantering – Arbetstillfällen – Skapa en attraktiv bygd Destinatärskretsen är de aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk- eller ideell förening som har sitt säte i Sundsvalls kommun och är verksam inom Holms församling samt privatpersoner som är skrivna i Holms församling, Sundsvalls kommun. Sökanden som själv kan uppvisa engagemang för syftet, i form av (för syftet) betydande kapital, ideella arbetsinsatser eller annan medfinansiering bör särskilt gynnas. Även ungdomars framåtanda och engagemang i bygdens utveckling bör uppmuntras. Ändamål som är strategiskt viktiga eller på annat sätt gör skillnad för bygdens utveckling bör prioriteras. Stiftelsen ska inte ge bidrag till religiösa eller partipolitiska organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holmbygden
Organisationsnummer:802480-3002
Adress:
  • Västbyn 113
  • 855 98 Liden
Telefonnummer:070-379 6077
E-post:Dan.vastbyn@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:40 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS