ÄNDAMÅL

§ 2 ÄndamålFondens ändamål är att främja högre utbildning av scoutledare.§ 3 AvkastningFondens årliga avkstning skall utgöra stipendium för högre utbildning av scoutledare. Därest ingen stipendiat skulle utses lägges årets avkastning till kapitalet.§ 4 StipendiaterDistriktsstämman utser årligen på förslag av kår- eller distriktsstyrelsen en stipendiat bland förtjänta ledare inom Ångermanlands distrikt av Svenska Scoutförbundet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mats Byströms Minnesfond
Organisationsnummer:889600-8235
Adress:
  • Box 263
  • 891 26 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-510 02
E-post:bo.ostman@btbsnickeri.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 128 019 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS