ÄNDAMÅL

§ 2 Ändamål Fondens ändamål är att främja högre utbildning av scoutledare. § 3 Avkastning Fondens årliga avkstning skall utgöra stipendium för högre utbildning av scoutledare. Därest ingen stipendiat skulle utses lägges årets avkastning till kapitalet. § 4 Stipendiater Distriktsstämman utser årligen på förslag av kår- eller distriktsstyrelsen en stipendiat bland förtjänta ledare inom Ångermanlands distrikt av Svenska Scoutförbundet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mats Byströms Minnesfond
Organisationsnummer:889600-8235
Adress:
  • Alfredshem Sundåsens Scoutkår
  • Eriksgatan 7
  • 892 51 Domsjö
Telefonnummer:0660-510 02
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 128 019 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS