ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att såsom ägare till den skänkta fastigheten Ängdalen 1:2 förvalta denna som församlingshem i Hogstad och att där tillhandahålla lokaler för kyrkl. evang. lutherskt församlingsarbete samt i övrigt verka för det kyrkl. församlingslivets stärkande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hogstad församlingshem
Organisationsnummer:823000-0500
Adress:
  • Tony Lidberg
  • Klockarvägen 2
  • 595 93 Mjölby
Telefonnummer:709400348
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:99 435 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS