ÄNDAMÅL

Till underhåll av ett hem för obotligt sjuka, inrymdt uti f.d. Hjorteds instituts lokaler. Af medlen må till hemmets iståndsättande och inventarier anskaffande omedelbart använda tjugotusen (20 000) kronor, som inom år 1911 skola af vederbörande byggnadsdelegerade redovisas. Återstoden tretiontusen (30 000) kronor, som icke får till kapitalet förminskas, göres räntebärande till möjligaste högsta ränta men dock mot fullt betryggande säkerhet. Ränteafkastningen skall uteslutande användas till hjelp för hemmets underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjorteds sjukhemsfond – Hulda och Albert Pålssons fond
Organisationsnummer:802480-9728
Adress:
  • Västerviks komun
  • 59380 Västervik
Telefonnummer:0490-254000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:173 828 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS