ÄNDAMÅL

Den årliga upplupna räntan (sedan 10 % är avsatt till kapitalet), ska vid jultid delas ut som understöd till sådana behövande, sjuka eller ålderstigna församlingsmedlemmar som inte åtnjutit full fattigförsörjning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hildebrand Gummeriska fonden
Organisationsnummer:832000-4776
Adress:
  • Norra Ölands Pastorat
  • Östra Kyrkogatan 9
  • 387 31 Borgholm
Telefonnummer:0485-13111
E-post:norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:273 855 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS