ÄNDAMÅL

Av kvarlåtenskapen efter min död skola nedanstående belopp utgå: Tjugotusen (20.000:-) kronor till Sundsvalls stad att av dess myndigheter förvaltas. Årliga avkastningen av detta belopp skall utbetalas till Styrelsen för ”Sundsvalls skollovskolonier” att användas för deras verksamhet. Enligt Kammarkollegiets beslut 2005-08-01 får stiftelsen ta i anspråk såväl kapital som avkastning för sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilda Berggrens fond till Sundsvalls skollovskolonier
Organisationsnummer:802481-7309
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:132 195 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS