ÄNDAMÅL

[.] den för utdelning disponibla avkastningen årligen utdelas till Föreningen Utvecklingsstörda Barn, FUB, Sundsvall, för dess verksamhet. [.] av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital [.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilda Berggrens fond till FUB
Organisationsnummer:802481-7317
Adress:
  • Sundsvalls kommun, servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 137 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS