ÄNDAMÅL

[.] den för utdelning disponibla avkastningen årligen utbetalas till Gustaf II Adolfsföreningen, Sundsvall, att användas för bedrivande av välgörenhet bland åldringar i Sundsvalls kommun och företrädesvis inom Sundsvalls Gustaf Adolfs församling. [.] att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital [.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilda Berggrens fond till Gustav II Adolfsföreningen
Organisationsnummer:802481-7333
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:46 510 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS