ÄNDAMÅL

Räntan årligen får användas till beklädnad av mindre bemedlade barn i skol- och nattvardsåldern.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henning Hjorts beklädnadsfond
Organisationsnummer:868401-1540
Adress:
  • Skara stift
  • Skoltorget 1, Box 173
  • 532 23 Skara
Telefonnummer:0511-26200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 800 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS