ÄNDAMÅL

Att så länge Eldsberga Hemvärn består såsom sådant, bidraga till stärkande av Sveriges försvar med tanke särskilt på hemvärnet och lottarörelsen samt att omhänderhava och förvalta stiftelsens tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hemvärnsgården i Eldsberga
Organisationsnummer:849201-9842
Adress:
  • Patrik Skölde
  • Kristian IV:s väg 6A
  • 302 67 Halmstad
Telefonnummer:073-8218334
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS