ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte skall vara att i vid mening främja Stiftarens personals välbefinnande, rekreation, vidareutbildning, kompetensutveckling och annan därmed jämförlig verksamhet. Stiftelsens uppdrag omfattar dock inte utbildning och kompetensutveckling som behövs för att medarbetaren ska kunna utföra och utveckla sitt ordinarie arbete och yrkesmässiga roll på företaget, såsom föreskivs i tillämpliga lagar, kollektivavtal och andra avtal. Utbildning och kompetensutveckling för medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling är däremot ett av Stiftelsens mål.

Stiftelsens verksamhetsföremål skall vara att för Stiftarens personal tillhandahålla medel för genomförandet av aktiviteter och projekt, inköpa egendom eller genomföra annan verksamhet som är i linje med Stiftelsens syfte och verksamhetsmål.

(Exempel på utbildningar kring personlig utveckling och kompetensutveckling skulle kunna vara inom områden som individuellt ledarskap, coaching, projektledning, konflikthantering, stipendier, motivation, målstyring, retreat-kurser, mental träning eller expertföreläsningar av olika slag.)

Destinatärskretsen utgörs av Aftonbladets personal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arbetstagarstiftelsen Aftonbladet
Organisationsnummer:802426-5582
Adress:
  • Aftonbladet
  • 105 18 Stockholm
Telefonnummer:08-725 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS