ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen huvudsakligen må få främja Teologiska fakultetens verksamhet. I särskilt ömmande fall må det dock stå Universitetets rektor fritt att av hälften av avkastningen låta bidrag till studier utdelas jämväl till andra än teologie studerande. Företrädesvis ihågkommes de som fötts utomlands, i synnerhet barn till missionärer i svenska kyrkans tjänst. Den andra hälften förvaltas så att ett visst belopp finns tillgängligt för oförutsedda utgifter, t.ex. ”olycksfall i arbetet, naturkatastrofer mm. Visst belopp av andra hälften av den årliga räntan lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harald Engströms fond till gagn för Lunds universitets
Organisationsnummer:802479-4268
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS