ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att I första hand användas för Västra Sjukhuset. Avkastningen ska användas till följande:- Till patient, som på grund av sjukhusvistelsens längd eller minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,- Till täckande av kostnader för eftervård, som patienten av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, – Till kostnader för ortopediska hjälpmedel,- Till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, till personer med olika fysiska handikapp som medicinskt bedöms vara I behov av, dock ej tandprotes och vanliga glasögon,- Till kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att bekosta,- Avkastningen av fonden får ej användas för ändamål som ska tillgodoses med allmänna medel eller till utgift I den del den tacks av medel från allmänna försäkringskassan.Att av avkastningen ska 10% årligen läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hans Nordströms donation
Organisationsnummer:878002-2516
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • ingång 4
  • 72189 Västerås
Telefonnummer:021-174579
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS