ÄNDAMÅL

Vid årsmötet den 6 december 1976 överlämnades till Martin Hallerfors femtiotusen kronor (50 000) från enskilda ledamöter, hushållningsgillen och hushållningssällskapet med tack för långvarig, värdefull tjänst i Skaraborgs läns hushållningssällskap. Medlen skulle utgöra en fond benämnd Martin Hallerfors fond för stöd till forskning och försök som främjar jordbrukets utveckling. I samråd med Martin Hallerfors har förvaltningsutskottet fastställt följande bestämmelser för fonden, som ska förvaltas av hushållningssällskapets förvaltningsutskott. Av fondens årliga avkastning läggs 10 % till kapitalet. Då tillgängligt belopp så tillåter, ska disponibelt bel avkastning i poster om lägst 2000 kronor utdelas för forskning och studier – som avser att främja jordbruket och fisket i Skaraborgs län. I första hand bör härvid förekomma personliga stipendier till tjänstemän inom Skaraborgs län, som verkar såsom lärare, rådgivare och forskare vid någon av jordbrukets institutioner eller organisationer i länet och som under minst två år varit medlemmar i Hushållningssällskapet. Visst företräde ska även lämnas åt tjänstemän vid länets hushållningssällskap och vid detta underställda institutioner. Det står sällskapet fritt att, sedan 50 år förflutit från överlämnandet, ompröva fondens användning samt att besluta om annan disposition.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hallerfors fond
Organisationsnummer:802479-0050
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:131 287 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS