ÄNDAMÅL

Bidrag ur fonden ges till personer som är bosatta inom Hallands läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde. Ändamålet med fonden skall vara att ge bidrag till sjukvårdskostnader där ersättning inte kan utges enligt gällande lagstiftning och där ej heller bidrag beviljats från sjukvårdshuvudman eller annan lokal/central myndighet. Prövning av bidrag ur fonden skall göras med hänsyn tagen till sökandes ekonomiska förhållanden. Till bidragstagare kan ett sammanlagt bidrag för varje år utges, som högst motsvarar ett halvt basbelopp. För bidrag ur fonden skall användas dess årliga avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond
Organisationsnummer:802480-3390
Adress:
  • Box 517
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-134800
E-post:regionen@regionhalland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:218 883 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS