ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall äga och förvalta av Hagebyhöga församling donerade två förutvarande skolbyggnader jemte uthus. Tomtmarken skall fortfarande tillhöra församlingen. Den vårdas av stiftelsen. Lokalerna är avsedda att användas till församlingsverksamhet för kyrkliga och ideella organisationer. Stiftelsen äger rätt att mottaga den ytterligare egendom som genom anslag eller eljest må tillfalla stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hagebyhögagården
Organisationsnummer:824000-2579
Adress:
  • Bengt Svejdur
  • Aska 103
  • 592 94 Vadstena
Telefonnummer:073-310 50 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS