ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Avkastningen skall företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller förvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasieskolans samfond
Organisationsnummer:872000-8427
Adress:
  • Arvika kommun 5. Ekonomi
  • 671 81 ARVIKA
Telefonnummer:0570-816 00 vx
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 799 844 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna inom Gävle kommun, beroende på antalet gymnasieskoleelever vid skolorna.Utdelningen skall användas företrädesvis för-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,-belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgånd av obligatorisk skola,-hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,-studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,-förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasieskolans samfond
Organisationsnummer:885000-8601
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 898 241 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS