ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna inom Gävle kommun, beroende på antalet gymnasieskoleelever vid skolorna.

Utdelningen skall användas företrädesvis för
-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
-belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgånd av obligatorisk skola,
-hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
-studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
-förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasieskolans samfond
Organisationsnummer:885000-8601
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS