ÄNDAMÅL

Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 3 har till ändamål att understödja mindre bemedlade för sedlighet, flit och goda kunskaper kända studerande, vilka efter avslutad utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor fortsätter sina studier vid något av rikets universitet eller högskolor. Årligen utdelas fem lika stora stipendier. Fyra av dessa skall vara förbehållna studerande födda i Kalmar kommun. Stipendierna utbetalas halvårsvis under april och november månad, sedan stipendiaten styrkt sin behörighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 3
Organisationsnummer:802478-9243
Adress:
  • Kalmar kommun
  • Box 611
  • 391 26 Kalmar
Telefonnummer:0480-450000
E-post:asa.bejvall@kalmar.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 424 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS