ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas till förmån för eleverna i Lars Kaggskolan företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömdvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasieskolans samfond 2 för Lars Kaggskolan
Organisationsnummer:802478-9235
Adress:
  • Kalmar kommun
  • Box 611
  • 391 26 Kalmar
Telefonnummer:0480-450000
E-post:asa.bejvall@kalmar.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 131 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS