ÄNDAMÅL

Kronor femhundartusen (500 000:-) skall tillfalla en personalstiftelse vid AB Anders Löfberg och dess dotterbolag, vilken stiftelse skall omfatta alla de personer som är eller varit anställda vid dessa företag. Pensionär, som uppfyller dessa villkor, liksom efterlevande make/maka till anställd eller pensionär omfattas också av denna stiftelse.

Ändamål enligt testamente:

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är dels att utgöra ett stöd för dem som genom olyckshändelse eller allvarlig sjukdom är i behov av ekonomisk hjälp, dels ock ge en möjlighet till att bedriva förebyggande hälsovård och därigenom stödja rekreation och idrottsutövning.

Av fondens avkastning skall årligen ena hälften kapitaliseras och andra hälften, disponeras. Styrelsen äger dock om behov föreligger i speciella fall disponera hela den årliga avkastningen samt delar av kapitalet.

Ändrat genom Kammarkollegiets beslut den 19 januari 2001:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna understöd till den som genom olyckshändelse eller allvarlig sjukdom är i behov av ekonomisk hjälp. I andra hand skall stiftelsen till personer som anges ovan lämna understöd för att ge möjlighet att bedriva förebyggande hälsovård och ge stöd för rekreation och idrottsutövning.

Av fondens avkastning skall årligen 20 % kapitaliseras och resten disponeras i enlighet med ovan angivna ändamål. Styrelsen äger dock om behov föreligger i speciella fall disponera hela den årliga avkastningen samt delar av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åke Löfbergs Minnesfond
Organisationsnummer:873201-9032
Adress:
  • Löfbergs Lila AB
  • Box 1501
  • 651 21 KARLSTAD
Telefonnummer:054-140100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS