ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall även därefter i främsta rummet användas till understöd eller stipendier åt bolagets förutvarande tjänstemän, men när det ej förekommer sådant behov, skall avkastningen användas till understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta medlemmar av Företagarnas lokalförening i Sundsvall och Handelskammaren Mittsveriges lokalförening i Sundsvall samt Svensk Handels lokalförening i Sundvall eller ock, enligt i § 2 angivna grunder, till understöd och stipendier åt anställd personal hos nämnda föreningars medlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Fröbergs Minnesfond
Organisationsnummer:889200-0822
Adress:
  • Handelskammaren Mittsverige
  • Storgatan 23
  • 852 32 Sundsvall
Telefonnummer:060-17 18 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS