ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge en eller flera kvinnliga studenter vid institutionen för Bildpedagogik vid Konstfack ekonomiska bidrag (stipendium) för experimenterande verksamhet inom bild och formområdet samt för utvecklande studier i bildpedagogik. Den årliga avkastningen av stiftelsens förmögenhet får, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, användas till att ge ekonomiska bidrag. Stipendiat/er utses av institutionsstyrelsen vid institutionen för Bildpedagogik vid Konstfack. Stipendiets storlek bör vara av icke obetydlig omfattning, varför endast en á två stipendiater bör komma ifråga per år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gudrun Åhlbergs minnesfond
Organisationsnummer:802478-9391
Adress:
  • Konstfack
  • Box 3601
  • 126 37  Stockholm
Telefonnummer:08-450 41 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS