ÄNDAMÅL

Vars årliga avkastning för tiden till och med år 1926 skall, till den del den icke åtgår till kostnader för förvaltning med mera, användas för tillökning av fondens kapitalbelopp, varefter hela den behållna årliga avkastningen av den sålunda förökade fonden kapitalbelopp skall av Hamiltonska Släktföreningens styrelse tilldelas mera eller mindre behövande kvinliga eller manliga medelemmar av grevliga släkten Hamilton med företrädesrätt för sådana, som själva eller vilkas män eller fäder genom sin verksamhet gagnat eller kunna anses gagna fädernerlandet, dock att såsom villkor vid denna donation skall gälla, att, så länge min son Greve Jams Douglas Hamilton lever, avkastningen av fonden efter år 1926 skall utgå såsom pension till min bemälde son och efter hans död till hans barn, så länge sådana leva efter honom, dock endast till dem, som bära namnet Hamilton.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greve James Hamiltons Släktfond
Organisationsnummer:802004-1177
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Telefonnummer:0706-651371
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS