ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att gynna forskning inom cancer- och ögonsjukdomar i Sverige och Israel. Detta ska ske genom bidrag till vetenskaplig forskning inom nämnda områden. Mottagare kan vara forskningsprojekt inom Cancerfondens och Ögonfondens verksamhet men även enskilda forskningsprojekt och forskare. Vidare ska i första hand 25 000 kr avsättas till Keren Hayesod, Förenade Israelinsamlingen, och minst 100 000 kr till organisationer/projekt som arbetar för att motverka antisemitism, exempelvis Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA). Beloppen ska indexuppräknas med konsumentprisindex från och med 1 januari 2022. [.] För utdelning får användas den årliga direktavkastningen samt vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar, med avdrag för kostnader, i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av tillgångarna. Av den årliga avkastningen dvs. direktavkastningen och omsättningsvinster ska dock minst en tiondel tillföras det bundna kapitalet. [.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grünwald Goglund
Organisationsnummer:802482-1210
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank
  • 10338 Stockholm
Telefonnummer:858869128
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS