ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas till förmån för eleverna i kommunens grundskolor företrädesvis för beöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamahet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel mm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolans Samfond I
Organisationsnummer:832401-6925
Adress:
  • Kalmar kommunstyrelse
  • Box 611
  • 391 26 KALMAR
Telefonnummer:0480-83000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:269 834 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS