ÄNDAMÅL

En tiondel (1/10) av samfondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas för -belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, -stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom – eller utomlands, -studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen skall ej användas för ändamål som tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolans Samfond
Organisationsnummer:812400-7926
Adress:
  • Nynäshamns kommun
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • 149 81 Nynäshamn
Telefonnummer:08-52068000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:196 052 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS