ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen används till förmån för eleverna i grundskolan, företrädesvis till a) fortsatt utbildning efter genomgången grundskola b) hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- och utomlands c) studiebesökúûd) skolresa e) fritidsverksamhet f) kulturell verksamhet g) idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål h) elevrådets verksamhet i) förvärv av material m m Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolans Samfond i Södertälje
Organisationsnummer:815600-7091
Adress:
  • Södertälje Kommun Kommunledningskontoret/redovisning
  • 151 89 SÖDERTÄLJE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS